ようこそ (Jyokoso) MY BLOG

いらっしゃいませ (hajimemashite) สำหรับผู้เข้าใหม่นะค่ะ ^^V

29 มิถุนายน 2552

การใช้ word 2007 โดยสาธิตบางเมนู

การใช้ word 2007 โดยสาธิตบางเมนู
เมนู “หน้าแรก ก็มีเครื่องมือนี้ที่น่าสนใจตัวคัดวางรูปแบบ เป็นตัวจัดรูปแบบแถว เช่นขนาดกี่ตัวอักษรของย่อหน้า หรือเลขนำหน้าโดยไม่ต้องคลิกที่ ก็สามารถทำให้เลขนำหน้าเป็นแบบเดียวกันหมด

· วิธีการใช้ตัวกวาด
1. ให้ curser อยู่แถวที่ต้องการจะให้เป็นแบบ
2. กด
3. ลากเมาส์ให้ curser อยู่แถวใหม่ที่ต้องการให้เหมือนแถวต้นแบบ

หัวกระดาษ เมนู “แทรก ในเมนูย่อย “หัวกระดาษ” สามารถเลือกได้ว่าหน้าคู่ และหน้าคี่มีหัวกระดาษต่างกัน
· วิธีการใช้
1. ในขณะที่เลือกแบบเลขคี่ให้อยู่หน้าคี่, แบบเลขคู่ให้อยู่หน้าคู่
2. คลิกเลือกให้หน้าคู่และคี่ต่างกัน และให้แสดงข้อความเอกสาร
3. คลิกเลือกแบบเลขคี่ให้อยู่หน้าคี่, แบบเลขคู่ให้อยู่หน้าคู่
4. หมายเหตุ การทำให้หน้าแรกไม่มีเลขหน้าก็แค่คลิกเลือก “หน้าแรกต่างกัน”

เมนู “อ้างอิง” เป็นเมนูที่มีไว้จัดการสารบัญ ทั้งสารบัญเนื้อหาและสารบัญภาพ และแทรกคำอธิบายใต้ภาพ
บรรณานุกรม เราสามารถแทรกข้อมูลอ้างอิงที่จะนำไปใช้เป็นบรรณานุกรมได้โดยคลิกที่เมนูย่อย “แทรกข้อมูลอ้างอิง” เลือก ”เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่”เลือกชนิดของแหล่งข้อมูล, พิมพ์ชื่อผู้ขียน ฯลฯ สามารถดูแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นและจัดการแหล่งข้อมูล


สามารถเลือกลักษณะการอ้างอิง เพื่อแทรกเลข หรือข้อมูลอ้างอิงไว้กับเหนื้อหาที่ต้องการอ้างอิง และคลิก “บรรณานุกรม” เพื่อให้ปรากฎแหล่งอ้างอิงไว้ใส่ในหน้าบรรณานุกรม
สารบัญภาพ, ตาราง, สมการ ไว้แทรกคำอธิบายใต้ภาพ ส่วนการแทรกสารบัญจะต้องมีการแทรกคำอธิบายใต้ภาพก่อนทั้งหมดจึงสามารถสร้างสาบัญได้
และถ้าเราจะแทรกคำอธิบายภาพเป็นแบบ “รูปที่(บทที่-รูปที่)” จะต้องให้หัวข้อบทมีแบบอักษรเป็น “หัวเรื่อง” หรือ “chapter

การแทรกตาราง เมื่อ ต้องการให้แทรกตารางที่มีหัวขอบตางรางเหมือนกันให้ลากคลุมแถบดำส่วนที่ต้อง ให้เป็นหัวตาราง แล้วคลิกขวา แล้วเลือก “คุณสมบัติตาราง”

เลือก “แถว” ตัวเลือก : ซ้ำแถวของหัวกระดาษที่ส่วนบนของแต่ละหน้า

สารบัญเนื้อหา ส่วนการแทรกสารบัญจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อใช้บทที่ หรือหัวเรื่องเป็นไปตามแบบของลักษณะข้อมูลโดยสามารถกำหนดได้เอง ในเมนู “หน้าแรก” ถ้าจะกำหนดลักษณะของแบบตัวอักษรให้เป็นบทที่ หรือหัวข้อที่ต่างเป็นไปตามที่เรากำหนดให้คลืกขวาที่แบบอักษรที่จะกำหนดใหม่ เลือก “ปรับเปลี่ยน” และกำหนดชื่อ แบบอักษร หรือขนาดอักษร โดยเลยที่ “รูปแบบ”เมื่อคลิกเลือก “รูปแบบ”แล้วจะมีเมนูให้เลือก เลือกลำดับเมื่อต้องการให้เป็น ลำดับเช่น บทที่ , ตอนที่ เป็นต้น


แปลคำศัพท์
เมนู “ตรวจทาน” มีเมนูย่อย “การค้นคว้า” ที่สามารถใช้แปลศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆได้
สร้างความคิดเห็น (Comment) สามารถสร้างข้อคิดเห็นได้ เมื่อต้องการสร้างเอกสารต้นแบบเช่นสามารถ comment ได้ว่าบรรทัด หรือคำใดมีไว้เพื่ออะไร เพื่ออธิบาย ขยายความของคำหรือบรรทัดนั้นๆอีกทีถ้าต้องการยกเลิกก็คลิกที่ข้อคิดเห็นที่จะลบ และคลิกที่ลบ
เมนู “มุมมอง สามารถที่จะทำให้แสดงไม้บรรทัดได้ โดยปกติแล้ว word 2003 จะไม่ได้ซ้อนไม้บรรทัดไว้ และบางทีคนใช้ word 2007 ก็หาไม้บรรทัดไม่เจอต้องแหย่ๆ แถวบน ลำบากมากในการจะจัดบรรทัด ดังนั้นการให้ไม้บรรทัดปรากฏ จึงง่ายแค่นี้เองค่า

การจัดรูปแบบรูปภาพ เมนู “มุมมอง โดยปกติแล้ว เมนูนี้จะไม่ปรากฏ จะปรากฏต่อเมื่อดับเบิ้ลคลิกที่รูป ซึ่งเป็นเมนูในการจัดการกับรูปภาพเช่น
2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2553 17:23

    หัวกระดาษต่างกันทุกหน้า ต้องทำอย่างไรคะ

    ตอบลบ
  2. จริงๆ ไม่ set ไรไว้ก็ double click ที่ head ก็จะแก้ได้แล้วหล่ะค่ะ

    ตอบลบ