ようこそ (Jyokoso) MY BLOG

いらっしゃいませ (hajimemashite) สำหรับผู้เข้าใหม่นะค่ะ ^^V

17 กุมภาพันธ์ 2553

Tiffany (SNSD / Girls' Generation) - I'm Alone (By Myself)

Ost. จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Princess Ja Myung GoLyric : 나 혼자서 By Myself
So Nyeo Shi Dae (Girls' Generation) Feat.Tiffany

제발 모른체 지나가요
เจ บัล โม รึน เช จา นา คา โย

제발 눈길도 주지마요
เจ บัล นูน คิล โด ชู จี มา โย

모래바람같은 날들에
โม แร พา รัม กา ทึน นาล ดึล เร

아무것도 내게 주지마요
อา มู กอซ โด แน เค จู ชิ มา โย

내 마음 하나 접어두고 แน มา อิม ฮา นา ชอ พอ ทู โก

내 눈물 하나 숨겨두고
แน นุน มุล ฮา นา ซุม กยอ ทู โก

처음본 것처럼 낯선사람처럼
ชอ อึม โบน กอซ ชอ รอม นาช ซอน ซา ราม ชอ รอม

지나가요 그래야만 해요
ชี นา กา โย คึ แร ยา มาน แฮ โย

*나 혼자서 사랑을 말하고
*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

사랑을 보내고
ซา ราง งึล โพ แน โก

혼자 쌓은 추억에 겹겹이 눈물이 매여
ฮน จา ซา ฮึน จู ออ เก คยอพ คยอ บี นุน มู รี แม ยอ

먼곳에 있어도 그대 행복하길
มอน โค เซ ออ ซอ โด คึ แน แฮง บก ฮา กิล

나의 사랑을 가슴깊이 묻어요
นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม คี บี มู ทอ โย

다음 세상 우리 태어나면
ทา อึม เซ ซาง อูรี แท ออ นา มยอน

그 땐 사랑으로 마주봐요
คึ แดน ซา ราง อึ โร มา จู บา โย

운명 앞에 힘없이 지는일
อุน มยอง อา เพ ฮี มยอพ ชี จี นึน อิล

두 번 다시 없게 태어나요
ทู บอน ดา ชี ออพ เก แท ออ นา โย

나 그대 앞에 꽃이 되고
นา คึ แด อา เพ โก ชี ทเว โก

나 그대 위해 노래하고
นา คึ แด วี แฮ โน แร ฮา โก

한 사람 여자로 한 남자 연인으로
ฮัง ซา ราม ยอ จา โร ฮัน นัม จา ยอ นี นึ โร

그대 곁에 늘 살고 싶어요
คึ แด คยอ เท นึล ซัล โก ชิ พอ โย

*나 혼자서 사랑을 말하고
*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

사랑을 보내고
ซา ราง งึล โพ แน โก

혼자 쌓은 추억에 겹겹이 눈물이 매여
ฮน จา ซา ฮึน จู ออ เก คยอพ คยอ บี นุน มู รี แม ยอ

먼곳에 있어도 그대 행복하길
มอน โค เซ ออ ซอ โด คึ แน แฮง บก ฮา กิล

나의 사랑을 가슴속 깊이
นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม ซก เก บี

아파도 아파져도 절대 난 울지 않아요
อา พา โด อา พา จยอ โด จอบ แน นา นุล จี อัน ฮา โย

바로 내 사랑은 이별이 없으니
พา โร แน ซา รัง งึล อี พยอ รี ออพ ซึ นี

이 삶이 끝나고 다음 세상에 우리
อี ซัง มี กึท นา โก ทา อึม เซ ซาง เอ อู รี

꼭 사랑해요 꼭 사랑해요
กก ซา รัง แฮ โย กก ซา ราง แฮ โย

우리
อูรี

Credit : Korea Lylic : mysongtoyou.wordpress.com
Thai Lylic : FHIZHee  ฉันรักปลา @ Siamzone
Thai Translated : Anonymous
____________________________________________________

'By Myself'/나혼자서 (Na Honjaseo) : Tiffany

 Thai & English - Lyrics Translation
-by Roytavan -

Please just walk by without acknowledging me
ได้โปรดก้าวเดินต่อไป...โดยไม่มีฉันเถอะ..

Please don't even glance this way
โปรดอย่าหันกลับมามอง

On breezy days like this
ดุจดั่งสายลมที่พัดผ่าน....

Don't offer anything to me
และอย่ามีเงื่อนไขใดๆ มานำเสนอแก่ฉัน...

I have closed my heart
ฉันจะไม่เปิดใจ...

I have hid my tears
ฉันจะไม่ร้องไห้

Just like a stranger you're seen for the first time
ฉันจะเข้มแข็งเหมือนดั่งครั้งแรกที่เธอเห็น...

Just pass on by, you have to.
สิ่งที่เธอจำเป็นต้องทำ...ก็คือการก้าวต่อไป...

I alone spoke of love
ฉันจะอยู่เพียงลำพังกับความรักที่เธอพร่ำบอก...

And gave love away
และมอบรักให้เธอตลอดไป...

In the memories I alone cherished, my tears fill up
ในความทรงจำที่แสนหวานและคราบน้ำตานี้..เพียลำพัง....

Even though you're far away, I wish you happiness
แม้ว่า...เธอจะจากไปไกลแลนไกล...ฉันก็ปรารถนาให้เธอมีความสุข...

I bury my love deep within my heart
ฉันจะฝังความรักนี้ให้ลึกสุดขั้วหัวใจ...

If we are born again in another world
หากแม้ได้เกิดใหม่ในภพหน้าอีกครั้ง...

Let's face each other then with love
ขอให้เราได้พบกันและรักกันอีกครั้ง...

Those times where we are hopeless in front of fate,
ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น...เราต้องเผชิญกับโชคชะตาและสิ้นหวัง...

Let's be born again so that does't happen again twice
และหากได้เกิดใหม่อีกครั้งในภพหน้า ...ขอให้อย่าเกิดเรื่องเศร้าเช่นนี้อีกเลย...

I will be a flower in front of you
ฉันจะมอบดอกไม้แห่งรักนี้แด่เธอ...

And I will sing a song for you
และจะร้องเพลงขับกล่อมให้กับเธอ...

As one person's girl
ให้ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวของเธอ

As one man's love
และเป็นคนรักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

I want to live forever next to you
ฉันต้องการอยู่เคียงคู่กับเธอชั่วนิรันดร์

I alone spoke of love
ฉันจะอยู่เพียงลำพังกับความรักที่เธอพร่ำบอก...

And gave love away
และมอบรักให้เธอตลอดไป...

In the memories I alone cherished, my tears fill up
ในความทรงจำที่แสนหวานและคราบน้ำตานี้..เพียลำพัง....

Even though you're far away, I wish you happiness
แม้ว่า...เธอจะจากไปไกลแลนไกล...ฉันก็ปรารถนาให้เธอมีความสุข...

I bury my love deep within my heart
ฉันจะฝังความรักนี้ให้ลึกสุดขั้วหัวใจ...

Even though it hurt, even though it will hurt
ถึงแม้ว่ามันทำให้ปวดร้าวใจ...และจะต้องรวดร้าวจนสุดทน..

I will never cry
ฉันก็จะไม่ร้องไห้...

There is no separation of this love inside of my heart
เราไม่เคยพลัดพราก...ด้วยเพราะรักนี้...ยังคงมั่นอยู่ในหัวใจของฉัน..

Even if this life ends, in the next world we
แม้ว่าชีวิตต้องจบสิ้นลง...และเกิดใหม่ในโลกหน้า

Surely will love, we surely will love
เราก็จะมีรัก...และรักกันตลอดไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น